Home

Bevoegdheden

Jongeren hebben groene ruimte nodig.
Vlaanderen is de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa.
Onze fractie steunt het idee van een goed onderbouwd en uitgewerkt uitvoeringsplan voor onze dorpskern
Dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit.
Budget 2015 en het meerjarenplan OCMW

Actueel

 

Op 14 februari voeren we aan zo veel mogelijk bus- of treinstation actie.  
We bedanken reizigers voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Een warme oproep om mee onze treinreizigers te bedanken.
Aan het station van Kessel of Nijlen delen we vanaf 6:30 tot 8 uur bedankkaartjes uit.

We hebben graag nog enkele mensen...

Op 12 februari organiseren we ons jaarlijkse feestontbijt en we willen je dan heel graag ontmoeten.
Nog niet ingeschreven ? Doe het dan snel !

Na het onbijt is er voor de leden een korte algemene vergadering voorzien waar we even stilstaan bij onze werking en toekomstvisie. Het woord is aan de voorzitter.
Leden die zich willen engageren in onze bestuursploeg...

Gemeenteraad 13 december 2016
Tussenkomst Groen Nijlen

Gemeente meerjarenplanning 2014 – 2019 en budget 2017

2017.
Nog 3 jaar en het is 2020. 
Dat wil zeggen nog 3 jaar om onze CO2 – uitstoot met 20% te doen dalen.
In het klimaat- en energieactieplan zagen we in de nulmeting van 2011 dat de huishoudens en het personenvervoer de grootste...