Home

Bevoegdheden

Jongeren hebben groene ruimte nodig.
Vlaanderen is de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa.
Onze fractie steunt het idee van een goed onderbouwd en uitgewerkt uitvoeringsplan voor onze dorpskern
Dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit.
Budget 2015 en het meerjarenplan OCMW

Actueel

Gemeenteraad 13 december 2016
Tussenkomst Groen Nijlen

Gemeente meerjarenplanning 2014 – 2019 en budget 2017

2017.
Nog 3 jaar en het is 2020. 
Dat wil zeggen nog 3 jaar om onze CO2 – uitstoot met 20% te doen dalen.
In het klimaat- en energieactieplan zagen we in de nulmeting van 2011 dat de huishoudens en het personenvervoer de grootste...

Op zondag 6 november leidt een gids van Natuurpunt ons rond door de Steenbeemden. Natuurpunt voert al een tijd stevige werken uit in de Kleine Netevallei, i.f.v. het Europese LIFE project. Waarom worden hier bomen gekapt en visvijvers dichtgemaakt? We vragen het ons samen met jullie af. Na de wandeling vertelt Marc Vermeylen bij een verse kom soep nog...

Tot 12 september kunnen inwoners van Nijlen nog bezwaar indienen tegen het Woon-Bal project. Voor twee weken organiseerde de gemeente een info-avond en nogal wat inwoners hebben hierbij vragen of bezwaren.  Voor de betrokken bewoners zal dit project immers een hele aanpassing betekenen.

Groen ging akkoord met het voorliggende plan omdat het een oplossing bood voor de voetbalterreinen...